Offcanvas Menu NL

De financiële bescherming

Voor ons zijn uw bescherming en die van uw gezin belangrijk. We zouden graag uw aandacht op de wettelijke mechanismen willen vestigen die van toepassing zijn om uw sociale bescherming, en op de bijkomstige oplossingen die door de verzekeraars voorgesteld zijn.

GEZONDHEIDSZORGEN

Sinds 1 januari 2008 staan zowel de werknemers als de zelfstandigen op voet van gelijkheid. De dekking van de zgn. kleine risico’s (geneesmiddelen, bezoek aan de arts, …) toen voor de werknemers voorbehouden, wordt voortaan toegankelijk tot de zelfstandigen in orde met de sociale bijdragen of tot de gepensioneerde zelfstandigen. De “grote risico’s” (opname in het ziekenhuis) zijn in de twee stelsels gedekt. Let wel op : het ziekenfonds neemt niet alle kosten op zich ten gevolge of niet van een hospitalisatie of een zware ziekte. Het ziekenfonds neemt evenmin de supplementen in acht, die gevraagd worden door de specialisten of door de ziekenhuizen voor een privékamer. Bovendien zijn er kosten die niet ten laste van het ziekenfonds zijn. In geval van hospitalisatie kunnen dus door de patiënt grote bedragen voorgeschoten worden.

Oplossing :
De verzekering gezondheidszorgen komt tussen om u extrakosten te vergoeden die na hospitalisatie, bevalling en zware ziekte tot uw last zijn, inbegrepen de kosten van ambulante zorgen voor of na de hospitalisatie. Medicard lost het voorschieten van fondsen bij de opname in het ziekenhuis op

PENSIOEN

Het wettelijk pensioen van een bediende of een arbeider zal over het algemeen hoger liggen dan dat van een zelfstandige. Met andere woorden zou een loontrekkende die een volledige loopbaan (45 jaar) achter de rug heeft een minimum pensioen van 15.068,27 euro/jaar genieten (voor een huishoud) en van 12.058,41 euro/jaar (alleenstaande). Op maandelijkse basis komt dit respectievelijk overeen met 1.255,69 euro (huishoud) en 1004,87 euro (alleenstaande).

Op basis van gelijke volledige loopbaan zal de zelfstandige als jaarlijks pensioen 14.561,24 euro/jaar (huishoud) en 11.047,46 euro (alleenstaande) trekken. Op maandelijkse basis komt dit respectievelijk overeen met 1.213,44 euro (huishoud) en 920,62 euro (alleenstaande). Al de bedragen zijn op 01.01.2010 geactualiseerd en kunnen door het herwaarderingscoëfficiënt herzien worden.

Oplossing :
Het is van groot belang het wettelijke pensioen (1ste pijler genoemd) door de verzekeringen van de tweede en derde pijlers aan te vullen.

De tweede pijler
Er zijn verschillen of u een werknemer of een zelfstandige bent.

  • De werknemer kan de werkgever een groepsverzekering voorstellen (geldig voor alle werkers die van een bepaalde groep deel uitmaken) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT) (voor een bepaalde werker).
  • De zelfstandige die geen vennootschap bezit kan op een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandige (VAPZ) intekenen.
  • De zelfstandige die een vennootschap opgericht heeft kan voor een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kiezen of zelfs de twee cumuleren (IPT als rechtspersoon en VAPZ als natuurlijke persoon).

De derde pijler
De zelfstandige en de werknemer staan hier op gelijke voet. Ze kunnen allebei een bijkomende verzekering aangaan door op een pensioenspaarverzekering of een individuele levensverzekering in te tekenen.

Die twee verzekeringsmogelijkheden bieden een dubbel voordeel : aftrekbaarheid van de premie van het inkomen (onder bepaalde voorwaarden) en op de termijn het verwachte financiële rendement verhogen. 

ZIEKTE EN ONGEVAL

Mocht een zelfstandige naar aanleiding van een ziekte zijn beroepsactivititeit onderbreken, krijgt hij een dagelijkse vergoeding van 71,02 euro maximum. Wordt die ongeschiktheid een invaliditeit, dan bedraagt de tussenkomst van het ziekenfonds 76,94 euro. Dit laatste bedrag is voor een alleenstaande tot 65,10 euro herleid.

De zelfstandige wordt tijdens de eerste maand van ongeschiktheid niet vergoed. Na de eerste maand ontvangen het gezinshoofd een dagelijkse vergoeding van 46,67 euro en de alleenstaande 35,41 euro. 

Oplossing :
De zelfstandige kan opteren voor een verzekering gewaarborgde inkomsten ten gevolge van een ziekte of een ongeval; die verzekering waarborgt hem een maandelijkse rente die het verlies van zijn inkomsten compenseert.

Aan de loontrekkende kan de werkgever een verzekering invaliditeitsrente voorstellen, die in geval van ziekte of ongeval de hulp van de ziekenkas aanvult.

Contactgegevens

NV Comptoir d'assurances
Av. de Limburg Stirumlaan, 30
1780 Wemmel
Tel 02 523.92.92
comptoir.assur@oostens.be
KBO 0403.247.806
FSMA nr 015637 A

Contactgegevens

NV Eug. OOSTENS & Cie
Av. de Limburg Stirumlaan, 30
1780 Wemmel
Tel 02 523.92.92
oostens.assur@oostens.be
KBO 0402.232.967
FSMA nr 013158 A

Copyright © 2018 Oostens Insurance. Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.